Uit het niets bevriest plots de halve Nederlandse bevolking. Niemand heeft enig idee hoe en wat. Vriesvak is een korte fragmentarische vertelling die zich afspeelt in een uitvergrootte werkelijkheid. Waarin we zien hoe al die overgebleven personages verschillend omgaan met de stok die plotsklaps tussen de spaken van hun systeem wordt gestoken. Waardoor ineens de sleur en de treurigheid van de gewone mens pijnlijk duidelijk worden.